Za poslední dvě stovky let se krajina velmi změnila, zanikly sklárny, které dávaly místním obživu, změnilo se hospodaření v lesích, na polích a na loukách.

Kvůli ptačí chřipce dnes sčítali ve Štěpánově nad Svratkou domácí drůbež, okrasné ptactvo a jiné opeřence. Ludmila Ostrížová má 13  slepic a kohouta, všechny je zavřela do kurníku.
Ptačí chřipka: sčítají drůbež. Udělám si nový kurník, plánuje majitelka chovu

O tom všem se návštěvníci dozvědí více z informačních panelů na jednotlivých zastaveních. A také o tom, co všechno lze uvidět v lokalitě Rychtářky, která je tvořena meandry řeky Svratky.

Vizualizace prostranství.
Obnova okolí tvrze a kostela začne ještě letos a potrvá rok. Cena? 32 milionů