Pokud problematiku odpadů na Vysočině nebudeme řešit, za několik let to výrazně pocítí naše peněženky. Takový závěr ve čtvrtek přineslo jednání patnácti největších měst a obcí na krajském úřadě v Jihlavě.

Zástupci samospráv se bavili především o vytvoření společného subjektu, který rozhodne o tom, jaká opatření budou pro kraj v oblasti odpadového hospodářství nejlepší.

Jednalo se především o tom, zda se vyplatí vybudovat zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), zjednodušeně řečeno spalovnu, nebo bude pro obce ekonomicky výhodnější vybudovat například překladiště a odpad se bude vozit na spalování do nějaké ze stávajících spaloven. Tím by se měla zabývat právě společnost, kterou kraj ve spolupráci s obcemi hodlá založit. Zatím není zřejmé, jakou bude mít formu. „Hledáme způsob finančně nejvýhodnější likvidace odpadů. Musíme si uvědomit, že na jedné straně bude po roce 2020 výrazně omezeno skládkování a na druhé straně chystá Ministerstvo životního prostředí razantní zvýšení poplatků za ukládání odpadu na skládky už od příštího roku," vyjmenoval hlavní důvody krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

Poplatky mohou jít do tisíců

V současné době obce platí 500 korun za tunu uloženého odpadu na skládce, na základě ministerského návrhu by se cena měla zvýšit až na 1200 korun za tunu. „Všichni víme, jaké pozdvižení vyvolalo zdražení poplatků za odpady. Pokud bychom s tím nic nedělali, tak budou lidé muset platit třeba i dva a půl tisíce," podotkl k cenovému nárůstu primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

I když je ZEVO do budoucna pouze jednou z variant řešení, jeví se jako jedna z nejpravděpodobnějších. „Zhruba za měsíc se opět sejdeme na schůzce, kde bychom si měli vydefinovat cíle, které by případná společnost měla mít, a formu. Zda půjde o soukromý subjekt, nebo veřejnoprávní, případně si říct, zda má smysl společnost založit," dodal závěrem Chlád.

V opačném případě kraj pravděpodobně využije služeb renomované společnosti v oblasti odpadového a energetického hospodářství.