„Přibližně dvě třetiny domácností se mohou napojit na obecní kanalizaci,“ řekl starosta Boris Jakubík. „Těm domácnostem, které tak neučiní do 31. srpna, bude zvýšen poplatek za jednorázový vývoz septiku,“ upozornil Jakubík.

Plánovaná první etapa budování kanalizace ve Svratce je již ukončená. Domácnosti, které se nacházejí v místě opraveného kanalizačního řadu, se na něj už postupně připojují. K dnešnímu dni se ze tří set domů, které mají možnost napojit se na veřejnou kanalizaci, asi dvě stě již vyřadilo septiky z provozu.

„Některé domácnosti bohužel z technických důvodů nelze napojit. Těch se zvýšená cena za vývoz týkat nebude,“ řekl starosta. „Zvýšení poplatku za vážení septiků se netýká ani budov, které se nacházejí v místech, jež teprve čekají na rekonstrukci,“ sdělil Jakubík.

Ve Svratce měli opravu kanalizace rozdělenou na dvě etapy. První je ukončená a druhá by měla být hotová v roce 2010. Poté by se mohla většina budov ve městě napojit na veřejný odpadní systém.

„Do první části oprav město investovalo sto dvacet milionů korun. Druhá etapa oprav by měla stát šedesát milionů korun,“ uvedl starosta. „Snažíme se v rámci rekonstrukce opravit i přilehlé komunikace,“ vysvětlil Boris Jakubík.