„Byli jsme pojišťovnou kontaktováni s nabídkou, zda nemáme zájem o odkoupení jejich budovy v Novém Městě na Moravě. Jednání na různých úrovních se vedou asi rok a dnes už mají reálnější výstupy," potvrdil starosta Michal Šmarda.

Zastupitelstvo rozhodlo, že má radnice v jednáních pokračovat. „A zjistit konkrétní podmínky, za kterých by byla pojišťovna ochotna nám budovu prodat," dodal starosta. Odhadní cena nabízené nemovitosti je osmnáct milionů korun.

Radnice zvažuje, že v případě koupě budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla být tato využita pro potřeby Základní umělecké školy (ZUŠ) Jana Štursy, která funguje v nevyhovujících prostorách.

„Základní umělecká škola sídlí dnes na třech místech, v Monseově ulici, na Vratislavově náměstí a v budově tělovýchovné jednoty, která se bude bourat v souvislosti s výstavbou nové sportovní haly. Počítáme s tím, že musíme najít nové prostory, a budova VZP by mohla být řešením. Byly by nutné určité stavební úpravy a zatím ještě nevíme, kolik by nás to stálo. Budeme muset udělat analýzy, které nám poví víc," nechal se slyšet novoměstský starosta Michal Šmarda.

Pro potřeby umělecké školy je budova dostačující. „Ovšem je zapotřebí určitá rekonstrukce. Objekt má velmi dobré umístění. Jedinou nevýhodou by byl dražší provoz," podotkla ředitelka ZUŠ Jana Štursy Eva Mošnerová.

Koupě novoměstské budovy VZP je výdajem, který není zatím zahrnut v rozpočtu města. Případný výdaj za nákup objektu VZP by nenavýšil úvěr, který si radnice bere na výstavbu bazénu.

„V rozpočtu kalkulujeme se standardními investicemi a navíc i s rezervou na výstavbu sportovní haly, kde počítáme s dotací ve výši dvacet pět milionů korun s tím, že zbytek uhradíme z městského rozpočtu, a také s tím, že máme na další projekty rezervu ve výši třicet milionů korun. Část z ní by mohla být využita na koupi budovy VZP," potvrdil starosta Šmarda.

V rozpočtu jsou podle starosty všechny priority města. „Tou nejdůležitější, jež způsobí deficitní hospodaření v příštím roce, je výstavba městských lázní. Ukončena by měla být na konci září roku 2015," vyjádřil se starosta Nového Města Michal Šmarda.

Město plánuje rozpočtový deficit více než osmdesát milionů korun. Ke slovu přijde rovněž čerpání úvěru, který byl již vyjednán právě na zmíněnou stavbu. „Poslední čtyři roky jsme rozpočet upravovali tak, abychom si vytvořili podmínky pro zvládnutí takto velké stavby. S propadem bychom se měli vyrovnat v průběhu dalších čtyř až pěti let. A čeká nás i akce, za kterou jsme občany poměrně hodně kritizováni, a tou je výměna střešní krytiny na budově radnice," dodal Šmarda.

Kritika z řad občanů má své opodstatnění. „Není to tak dávno, co byla radnice zcela zrekonstruována, což bylo hodně finančně náročné. Tehdy se dělala i nová střecha. Měnit po deseti letech střechu znovu mi přijde jako vyhazování peněz oknem," netajil se rozčilením nad domnělou marnotratností Jaroslav Puchýř z Nového Města.

Novoměstští představitelé mají ale na věc jiný názor. „Současnou krytinu tehdy prosadili památkáři, a dnes je natolik nefunkční, že do radnice při každém větším dešti zatéká, což způsobuje velké škody. Je naprosto nevhodná, a nám se podařilo domluvit se s památkáři na tom, že nám povolí střešní krytinu jinou, takovou, která bude plnit svou funkci," vysvětlil starosta.