„Jsem ráda, že právě v naší nemocnici za souhlasu a podpory našeho zřizovatele a ostatních nemocnic Kraje Vysočina vzniklo toho oddělení. Můžeme tak pacientům závislým na dlouhodobé plicní ventilaci z naší spádové oblasti poskytnout tuto nezbytnou péči přímo v místě," uvedla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. Počet lůžek má pokrýt poptávku po následné intenzivní péči v rámci krajských nemocnic.

Nově zřízená místa jsou již částečně obsazena. „V tuto chvíli na oddělení následné intenzivní péče leží tři pacienti," upřesnil včera mluvčí nemocnice v Novém Městě Roman Kratochvíl.

Lůžka následné intenzivní péče využívají pacienti, kteří již nepotřebují intenzivní péči lékařů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), ale jsou stále závislí na přístrojích.

„Občas se stává, že se již nemohou vrátit do plného života a zůstávají dlouhodobě závislí na nějaké přístrojové orgánové podpoře, nejčastěji na dýchacích přístrojích," přiblížil primář oddělení ARO Dušan Mach.

Zatímco na anesteziologicko-resuscitačním oddělení o nemocné pečují několik dnů až týdnů, u pacientů odkázané na přístrojovou podporu jde o měsíce. Nejčastěji na takových lůžkách leží lidé po vážných úrazech či s plicními či neurologickým potížemi. Mimo přístrojovou podporu potřebují hlavně péči ošetřovatelskou a rehabilitační.

Novoměstské ARO rovněž jako jediné v kraji poslalo domů již tři pacienty v rámci projektu domácí plicní ventilace. Jejich rodinám byl po proškolení zapůjčen ventilátor a další vybavení. Podstatou je, aby třeba jinak zdravý pacient mohl žít se svými blízkými doma.