„Přistoupili jsme k jedné změně. Původně jsme měli dvě komise, jednu pro rodinu a prevenci kriminality a druhou pro komunitu plánování. Ovšem vzhledem k tomu, že máme díky bývalému zastupiteli Josefu Brunovi komunitní plán hotový a schválený, tak jsme tyto dvě komise sloučili do jedné, kterou jsme nazvali komisí pro sociální oblast," uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Členové nové komise by se měli zabývat širokým okruhem témat od prevence kriminality ve městě až po již zmíněné komunitní plánování.

Do poradních orgánů novoměstských radních byli delegováni členové všech stran, které mají své zástupce v místním zastupitelstvu. „Mimo to jsou komise doplněny o osobnosti a odborníky, které nám doporučila veřejnost," dodal starosta.

Debata podnikatelů

Kromě sloučení dvou komisí v jednu bylo rozhodnuto o další novince. „Zřídili jsme i novou komisi, která ve městě citelně chyběla. Téma podpory podnikání a zaměstnanosti je aktuální, nezaměstnanost je poměrně velký problém. Tuto komisi bychom rádi pojali tak, že do ní přizveme zástupce novoměstských podnikatelských subjektů a největších zaměstnavatelů," vysvětlil Šmarda.

Mezi největší zaměstnavatele v Novém Městě na Moravě patří například firmy Medin nebo Sporten. „Chceme se pokusit vytvořit takový kulatý stůl, kde by nám tito zaměstnavatelé sdělovali, co pro ně město může udělat, s čím potřebují pomoct a naopak co oni mohou udělat pro město," vyjádřil se Michal Šmarda.

Nové Město na Moravě má v současné době sedm komisí. V každé z nich zasedá sedm až deset členů. Rada města má s tímto poradním orgánem dlouholeté zkušenosti. „Hodně práce vždycky mívá například komise bytová, která mimo jiné posuzuje žádosti o pronájem bytů. Věnuje se také tomu, kde co opravit a podobně," řekl starosta.

K těm poradním orgánům, které zasedají poměrně často, patří také komise pro rozvoj města. „Posuzuje žádosti o výstavbu nových budov, projednává a posuzuje dispozice s majetkem týkající se pozemků či předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti rozvoje města a jeho místních částí," popsal některé z činností členů této komise novoměstský místostarosta Stanislav Marek. Bez práce nezůstává ani společenská a kulturní komise, která je organizátorem většiny společenských akcí, jako je například vítání občánků, blahopřání jubilantům a podobně. „Také pomáhá vést určitým směrem kulturní život ve městě," doplnil starosta Michal Šmarda.

Neméně důležitá je rovněž komise pro mládež, sport a volný čas. „Ta nám v minulosti hodně pomohla s plánováním projektu sportovní haly," uvedl Stanislav Marek.

Činnost vyvíjela také komise dopravní, která prosadila mimo jiné změny v oblasti parkování nebo bezpečnosti přechodů pro chodce.