Opoziční politici tak reagují na krok městské rady, která odmítala vyvěsit tibetskou vlajku na radnici.

Opozice vydala prohlášení následujícího znění:

„Na schůzi zastupitelstva dne 6. 3. 2008 jsme vznesli dotaz, proč se městská rada rozhodla nevyvěsit tibetskou vlajku, a zároveň vyzvali zastupitelstvo, aby rozhodnutí rady změnilo. Od pana starosty jsme se dozvěděli, že vlajka nebude, protože některé třebíčské firmy mají obchodní vztahy s Čínou, a při následném hlasování, zda má o vyvěšení vlajky rozhodnout zastupitelstvo, jsme byli přehlasováni.

Ať už bylo důvodem skutečné přesvědčení nebo jenom slepá póza či kulhavá argumentace o obchodních vztazích s Čínou, nic nezastře skutečnost, že město Třebíč se letos nepřipojí k protestu proti porušování lidských práv v Tibetu.

Přestože náš názor zůstal v menšině, cítíme nezbytnost vyjádřit veřejně svůj postoj tím, že v pondělí 10. 3. 2008 v 16 hodin před třebíčskou radnicí vzdáme poctu tibetské vlajce a především lidu Tibetu.

Toto nebude mít podobu oficiálně ohlášené demonstrace, uvítáme však, když občané podpoří náš akt krátkou přítomností na místě samém. Zároveň prohlašujeme, že se stydíme za radu a za starostu města, kteří dali přednost blíže nezveřejněnému soukromému obchodnímu zájmu před přihlášením se k lidskému gestu, jež ctily předchozí městské rady.“

Prohlášení podepsali: Jaromír Barák, Pavel Heřman, Hana Houzarová, Marie Rynešová, Jolana Smolová, Petr Škarabela, Jan Uher, Milan Zeibert.