Vybudování parku větrných elektráren nabídla v minulém roce firma KV Venti také obci Litovany. V okolí této malebné obce by tak mělo vyrůst přibližně pět větrníků o výšce 105 metrů a průměru rotoru 90 metrů. Zastupitelstvo obce s výstavbou souhlasí, nicméně občané jsou proti.

V Litovanech se v druhé polovině srpna uskutečnila veřejná schůze, kde se měli občané seznámit se záměry firmy KV Venti. Poté zastupitelstvo vypsalo anketu, ze které byli vyloučeni chalupáři, přestože jejich zájem o budoucnost okolní krajiny byl největší. Z výsledků ankety vyplynulo, že občané jsou pro větrné elektrárny. Odpůrci namítali, že anketa neposkytovala objektivní informace o provozu větrníků a jejich vlivu na zdraví. Také vyloučili její průkaznost, protože v ní hlasovali občané už od patnácti let.
V malých obcích vznikají občanská sdružení

Následkem těchto událostí vzniklo v říjnu 2007 občanské sdružení LOS Větrník, které zatím tvoří pět místních občanů a jeden chalupář. Jeho členové vypracovali nový anketní list, v němž uvedli zápory i klady větrných elektráren. Tohoto výzkumu mínění se mohli zúčastnit občané od osmnácti let a také chalupáři.

Zastupitelé druhou anketu odmítli a nezúčastnili se jí. „Podle nás tato anketa nebyla dostatečně regulérní. Někteří obyvatelé s trvalým bydlištěm vůbec nebyli osloveni a většinu hlasů tvoří chalupáři, jejich příbuzní a návštěvy,“ sdělil starosta obce Pavel Franc. Výsledek druhého šetření byl odlišný, většina hlasujícich se vyslovila proti výstavbě větrníků.

LOS Větrník poté zaslalo zastupitelstvu obce otevřený dopis, ve kterém ho informovalo o výsledcích nové ankety a zároveň zastupitele vyzvalo k odstoupení od záměru výstavby větrných elektráren v katastru obce.

Zastupující úřad ale tvrdí, že má mandát ze své ankety, a proto o budoucnosti větrníků rozhoduje samo. „Jsme zatím ve fázi jednání o přístupovou smlouvu. Navrhli jsme lokalitu, která bude dál od obce, a snížili počet větrníků na tři až čtyři. V žádném případě nechceme jít proti chalupářům a pokud se ukáže, že větrníky mají špatný vliv na obec a její okolí, od jejich výstavby ustoupíme,“ dodal starosta Franc.

Podobné Občanské sdružení Jevišovka vzniklo také v nedaleké obci Slatina, kde se vyhrotila jednání o větrných elektrárnách v ostré konflikty. I zde se zastupitelský úřad rozhodl řídit budoucnost okolní krajiny sám.
Špatná informovanost občanů

Větrné elektrárny, spadající pod obec Litovany, mají být nyní umístěny poblíž Boříkovského dvoru. Obyvatelé této usedlosti byli o plánech zastupitelstva informováni až prostřednictvím občanského sdružení, které tvrdí, že ustavičná neinformovanost občanů v obci Litovany přišla s nástupem nových zastupitelů do svých funkcí. Členové LOS Větrník se také domnívají, že jde o účelové jednání ze strany zastupitelského úřadu, jelikož jim bylo dvakrát zamítnuto umístění vývěsky, poskytující informace, které se výstavby větrného parku týkají.
Poslanci za kraj vysočina mlčí

Občanské sdružení v Litovanech vidí hlavní pohnutky přístupu zatupujícího úřadu vesnice v tom, že malé obce mají naprosto nevyhovující obecní rozpočet, a proto podléhají nátlaku větrníkových lobistů. Obrátili se tedy na poslance za kraj Vysočina s žádostí o změnu legislativních podmínek, která by měla zajistit získání dotací obcí přímo a ne spletitými odbočkami přes dotovanou větrnou energii a investora. Přestože od odeslání dopisu již uplynul měsíc, poslanci mlčí.

Problematika výstavby větrných elektráren se netýká jen Litovan. Firma KV Venti má v plánu v tomto regionu vybudovat šedesát čtyři větrníků. Zastupitelé obcí jsou většinou pro výstavbu větrného parku, ale občané protestují. Například v nedalekých Biskupcích, kde mělo stát třináct větrníků, se v anketě vyjádřilo 89% obyvatel proti a zastupitelstvo odstoupilo od záměru jejich vybudování. Nicméně biskupičtí občané ještě nemají vyhráno, jelikož okolní vesnice výstavbu větrných elektráren stále projednávají.