Konec června a začátek července je totiž dobou, kdy netopýří samice rodí mláďata. „Ve Svratecké hornatině jsme navštívili řadu lokalit, nejzajímavější z nich je asi objekt papírny v Prudké,“ popsal Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Ochranáři ale netušili, že papírna již od ledna není v provozu. Do objektu se jim sice povedlo dostat, kolonie vrápenců malých však čítala mnohem méně jedinců než v minulosti.

„Dříve tam bývalo okolo pěti set samic, usídlených nad plynovou kotelnou kvůli teplu. Nyní jsme jich napočítali jen 270,“ podotkl Čejka.