Žáci šestých až devátých ročníků mohou do své tvorby přidat notnou dávku fantazie. Tématem této kategorie je totiž ztvárnění zdejší přírody tak, jak bude podle nich vypadat za padesát let.

Svá díla se jménem autora, telefonním a e-mailovým kontaktem mohou účastníci soutěže posílat poštou na adresu Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou. Nebo mohou využít e-mailové odeslání, a to na adresu katerina.machova@nature.cz. Uzávěrka zaslaných příspěvků označených heslem Soutěž s CHKO je 13. dubna.

Mitrovský dvůr produkuje maso a masné výrobky.
Farmáři si pomáhají navzájem. Mitrovský dvůr nabídl prostory pro cizí zboží

A jaké jsou ceny pro vítěze? „Autoři vítězných prací navštíví s rodinou vybrané území, třeba i běžně nepřístupné, s doprovodem a komentářem ochranáře. Na účastníky čekají i věcné ceny či volný vstup do Domu přírody v Krátké,“ informovala mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kateřina Machová.