Klesající tendenci má populace vrápenců malých například v bývalé papírně v Prudké na území okresu Brno-venkov. „Podnik je mimo provoz dva roky, což má na počty vrápenců samozřejmě vliv. Letos jsme jich nalezli asi tři stovky, a to různě rozptýlené v půdních prostorách objektu. V době, kdy ještě fungovala kotelna, jich tady ale bývalo kolem tisíce,“ uvedl Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Netopýři totiž vyhledávají teplá místa, což jim nefungující podnik už nabídnout nemůže. Ukončení provozu papírny naproti tomu příliš nezasáhlo populaci netopýrů brvitých – těch ochranáři napočítali asi pět set.

V zámku i kostele

Příjemné překvapení na ně čekalo ve Štěpánově nad Svratkou na Bystřicku. Tamní železárny navštívili již v loňském roce a jelikož tehdy bylo horko až extrémní, půdu podniku obývala jen jedna samice vrápence malého. „Letos jsme jich sečetli dvaadvacet,“ podotkl Jaromír Čejka. V rodinném domě ve Lhotě u Olešnice v okrese Blansko, kde samice vrápenců vytváří pravidelně kolonie, napočítali ochranáři osm jedinců. Podle tamních obyvatel domu jich ale ještě nedávno bylo padesát.„S největší pravděpodobnosti se samice přemístily kvůli nevyhovující teplotě jinam,“ vysvětlil Čejka.

A jaké další „netopýří lokality“ ještě ochranáři navštívili? Úspěšní byli ve žďárském zámku, kde sečetli dvě stě netopýrů brvitých, či v kostele v Borové na Havlíčkobrodsku – tam našli třicet samic vrápenců malých s mláďaty. Stovka netopýrů brvitých pak na ně čekala na půdě restaurace v Novém Veselí na Žďársku.

Pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy zamířili i na Třebíčsko. V budově školy a kostela v Biskupcích napočítali asi 150 netopýrů velkých. A ani letos je nezklamal most ve Stropešíně, jenž byl domovem tří stovek netopýrů velkých. „Jeden z nich byl s kruhem, který se nám povedlo odečíst. Výsledky ale zatím neznáme,“ dodal Jaromír Čejka.

Na území CHKO Žďárské vrchy se podle údajů ochranářů vyskytuje sedmnáct druhů netopýrů, ve Svratecké hornatině dokonce dvacet. Většina z nich se páří na jaře, případně na podzim s tím, že samice má přes zimu takzvanou utajenou březost a své potomky rodí teprve, až nastanou optimální podmínky. U mnoha druhů těchto savců je to tak, že jsou pak oddělení samci a samice. Samice s mláďaty jsou v jedné lokalitě a vytváří mateřské kolonie, samci pak mohou mít kolonii i o několik desítek kilometrů dál.