Při monitoringu starých těžebních štol ve Svratecké hornatině objevili celkem šest druhů netopýrů.

Nechyběl mezi nimi vrápenec malý, netopýr velký, vodní, brvitý, černý nebo netopýr ušatý.