„Horní tok řeky Svratky vytvořil zvětráváním a následným usazováním měkčích svorových hornin mezi obcemi Křižánky a Milovy v nadmořské výšce 590 až 600 metrů široce rozevřenou údolní nivu s ojediněle zachovaným systémem říčních meandrů," popsala místo botanička Kamila Juříčková.

Meandrující tok Svratky se v ploché sníženině Milovské kotliny stáčí z jihovýchodního na severovýchodní směr, přibírá pravobřežní přítoky Řásenského, Černého a Blatinského potoka. „V jarním období i po zvýšených srážkách tam dochází k rozlévání vod a zaplavování nivy," doplnila Juříčková s tím, že mnozí z těch, kterým není příroda Žďárských vrchů lhostejná, už Rychtářky velmi dobře znají.

„Podobnou akci jsme tam pořádali i před dvěma lety. Chceme lidem znovu, nyní trochu z jiného pohledu představit tuto lokalitu," vyjádřil se mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Zájemci o exkurzi mají sraz v devět hodin na dolní zastávce v Křižánkách. Nejprve si na své přijdou obdivovatelé ptactva. „My tam ale budeme už od pátku, protože máme v plánu tak, jako každý rok, odchyt hýlů rudých. Sobotní dopolední hodinu si ale vyhradíme pro návštěvníky," prozradil Jaromír Čejka. Ptačí hodinka se bude zabývat především již zmíněnými hýly rudými, kterým před časem připevnili ornitologové na záda geolokátory, jenž jim mají pomoci vypátrat hýlí cestování za teplem a za sluníčkem. „V sobotu už bychom měli mít nějaké výsledky," řekl mluvčí CHKO Jaromír Čejka.

Kromě hýlů rudých ale budou ornitologové odchytávat i další ptačí druhy. Všichni chycení opeřenci samozřejmě dostanou na nohy kroužky a návštěvníci exkurze zase podrobné informace.

Od desíti hodin si zájemce o procházku v samém srdci přírody převezme botanička Kamila Juříčková. „V široké údolní nivě se systémem slepých ramen a tůní je zachována jedinečná mozaika přírodě blízkých vlhkomilných a mokřadních lučních společenstev s fragmenty údolních jasanovo olšových luhů a vrbin. Vodní tok i slepá ramena s mokřady vytvářející v oblasti ojedinělý krajinný celek," lákala k návštěvě Rychtářek botanička.

Všivec lesní

Podmáčené louky mají své neopakovatelné kouzlo. „Převažuje zde mozaika mokřadní vegetace vysokých ostřic s porosty chrastice rákosovité, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad. V menší míře, především v okrajích území jsou také zastoupeny ostřicovorašeliníkové louky, ostřicovomechové louky, krátkostébelné smilkové trávníky a na suchých terasách fragmenty ovsíkových luk," popsala Juříčková.

Na zachovaná přírodní společenstva je vázán výskyt řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. „Z chráněných druhů rostlin se tam vyskytuje orchidej prstnatec májový, všivec lesní nebo rdest alpský," podotkla pro Deník botanička Kamila Juříčková.