„Takto bohatý informační systém pro návštěvníky nemají většinou ani naše národní parky," potvrdil mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Pět kamenných hraničníků lze najít po obvodu Žďárských vrchů. Doprovází je sedmadvacet naučných tabulí, které upozorňují na vstup do chráněné lokality. „Patříme k největším chráněným krajinným oblastem, proto máme také nejdelší hranici," podotkl Jaromír Čejka.

Své vlastní informační tabule má také všech jednapadesát maloplošných zvláště chráněných území. „Jsou to velké panely, které byly instalovány vloni a letos. Informují návštěvníky o tom, proč byla konkrétní maloplošná území zřízena a jaké zvláště chráněné druhy tam najdou," objasnil Jaromír Čejka.

Další tabule se nacházejí na obvodech maloplošných zvláště chráněných území. „Těch jsou stovky, jsou to takové ty menší cedule se státním znakem. Jsou umístěny na všech přístupových cestách k lokalitě," doplnil Jaromír Čejka.

Výše uvedené značení mají všechny chráněné krajinné oblasti, Žďárské vrchy se ale mohou pochlubit i další nabídkou pro návštěvníky. „Vydali jsme průvodce k naučným stezkám Žďárská rašeliniště, Babín a Žákova hora. Podařilo se nám také vybudovat cyklostezku se třemi okruhy, na níž je rozestavěno celkem dvaadvacet informačních panelů. A máme také třicet panelů umístěných ve vybraných obcích a deset vyhlídkových míst s QR kódy, díky kterým se po sejmutí chytrým telefonem návštěvník dozví veškeré informace o místě a jeho okolí. Další naší aktivitou je ptačí pozorovatelna u Veselského rybníka, která byla vybudována letos," vyjmenoval Jaromír Čejka.

Celý informační systém je zahrnut ve dvou mapách, ve třech průvodcích a v nejnovějším propagačním materiálu, kterým je průvodce nazvaný Přírodou Žďárských vrchů.

„Je určený turistům a návštěvníkům a lze ho získat u nás, v budově Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jsou v něm zahrnuty veškeré informace o naučných stezkách, vyhlídkách, infopanelech i o ptačí pozorovatelně," vyjádřil se Jaromír Čejka.