Schránky, které se hráči snaží přes souřadnice v navigačním systému GPS nalézt, se totiž objevují i v blízkosti hnízdišť ohrožených druhů ptactva a v dalších přírodně cenných lokalitách. Typickým příkladem nevhodně umístěné kešky je mimo jiné ta, jež byla na skalním útvaru Prosíčka na Novoměstsku. Nacházela se totiž jen nedaleko hnízda ohroženého krkavce velkého.

„V současné době už za sebou máme jednání se zástupci českého geocachingu ze serveru geocaching.cz, pod který spadá zhruba devadesát procent všech keší umístěných v České republice, a zaregistrováno tam je osmdesát tisíc hráčů. Společně jsme se dohodli na pravidlech, která budou v tomto směru do budoucna platit," uvedl Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

V první řadě se ochranáři do systému zaregistrují, aby sami lépe pronikli do problematiky a měli lepší přehled o umístění jednotlivých keší. Následně zpracují seznam schránek, které se nacházejí na nevhodných místech – například v maloplošných zvláště chráněných územích, prvních zónách CHKO nebo v památných stromech. Jejich přítomnost pak i osobně zkontrolují. „Keše, jejichž umístění je z hlediska ochrany přírody nevhodné, budou po dohodě s reviewerem, tedy správcem dané lokality z řad kešerů, buď zcela, nebo dočasně odstraněny, případně přesunuty," nastínil Jaromír Čejka. Například v případě „kolizní skály" Prosíčka stačí podle Jaromíra Čejky schránku pouze přemístit, neboť k místu stejně vede oficiální turistická trasa.

Na jiných skalních útvarech budou pro kešky platit omezení podobná těm horolezeckým – schránky se tam smějí nacházet jen mimo hnízdní dobu ohrožených ptáků. V případě, že bude některý z hráčů žádat o vytvoření nové keše ve Žďárských vrších nebo v maloplošných zvláště chráněných územích na Vysočině, musí reviewer o souhlas nejprve požádat zástupce ochranářů. Teprve pak smí novou kešku hráči schválit.

„Myslím, že stanovení takových pravidel je dobré řešení, které už nyní v podstatě funguje i na dalších místech republiky," nechal se slyšet Vladimír Sýkora, dlouholetý žďárský hráč geocachingu.

Vladimír Sýkora se bude společně s dalšími pověřenými kešery případným umístěním „kolizních kešek" na Žďársku zabývat. Podle něj příznivců tohoto typu zábavy v poslední době výrazně přibylo.

„Potíž je, že mnozí z nich si ani nepřečtou základní pravidla, která jsou na serveru geocaching.com uvedená. I tam se totiž o umisťování keší ve zvláště chráněných územích a dalších zásadách píše," uvedl Vladimír Sýkora. Mnozí z kešerů navíc po nalezení několika kešek touží hned založit svoji, což vede k neúměrnému nárůstu počtu schránek nejen na Žďársku, ale i v celé republice.

Sám Vladimír Sýkora má například za tři rok na kontě už 2345 nálezů keší, svých vlastních ale zatím založil „jen" šest. „Už to není bohužel ani tak zábava nadšenců, kteří se snaží umístěním kešky zavést ostatní na místo, jež je něčím zajímavé, jako spíš móda," konstatoval Vladimír Sýkora.

Potíže se schránkami nalézajícími se v nevhodných lokalitách ale nemají pouze ochranáři. S poměrně novým fenoménem se nyní potýká například i žďárská společnost Kinský Žďár.

„Součástí naší hospodářské činnosti je také výkon práva myslivosti a v souvislosti s tím existují takzvané klidové oblasti zvěře. Už v minulosti jsme proto jednali s Klubem českých turistů o přemístění některých turistických tras vedoucích těmito lokalitami. A rádi bychom se vyjadřovali také k umístění keší na našich pozemcích," uvedl pro Žďárský deník Miroslav Matoušek, lesní rada společnosti Kinský Žďár.

Schránka například musí zmizet od pramene Sázavy, tedy ze zmiňované klidové oblasti zvěře. „Pokud jsou keše poblíž oficiálních turistických tras, není to zas takový problém jako například v tomto případě, protože tam turisté stejně procházejí. Rádi bychom ale byli o nových keších informováni, o čemž jsme už ale jednali s Vladimírem Sýkorou," dodal Miroslav Matoušek.

------------

Geocaching

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá.
zdroj: wikipedia