Na několikametrové ploše nedaleko blatinského rybníka se tak nyní nachází štěrk, škvára, nevyhovující zemina či navezené lupení.

„Rozsah skládky se začíná zvětšovat. A protože se nachází v centrální části Žďárských vrchů, musíme tomu zamezit. Nepořádek už se totiž dostává i do údolní nivy pravostranného přítoku řeky Svratky,“ uvedl pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Jak tvrdí, místo jako skládku pro přebytečnou zeminu využívalo asi deset let s jistou benevolencí ochranářů zemědělské družstvo ve Sněžném. „My jsme sem však za poslední dva roky už nic nevyváželi. V předchozích letech sem přišla pouze přebytečná zemina z míst, kde jsme něco budovali,“ řekl agronom sněženského zemědělského družstva Bonaventura Zástěra.

Podle něho tam ale po čase začali nežádaný odpad navážet i lidé z okolí. „Proto jsou tu teď nějaké hromady štěrku či škváry,“ dodal.

Zemědělci se proto s ochranáři dohodli, že se skládkou „zatočí“. „To, co tu být nemá, odvezeme. Příští rok sem pak dáme kvalitní zeminu, a s její pomocí povrch srovnáme a zasejeme trávou,“ sdělil Zástěra.

V současné době ovšem musí vyřešit, jak zajistit, aby tam lidé už nic nenaváželi. „Dole na cestě je závora. Ta ale lidi od vyvážení odpadu na námi pronajatý pozemek neodradí. Projíždějí sem mezi břízami podél cest. Kdybychom tam mezi ně natloukli kůly, tak by je stejně vysadili a jeli dál. Asi budeme muset zvětšit příkop podél silnice, ale nevíme, zda nám to povolí,“ zauvažoval sněženský agronom.

Podle sdělení pracovníků Správy hrozí lidem, kteří ve Žďárských vrších vyvážejí odpad na místa, jež k tomu nebyla vyhrazena se souhlasem ochranářů, statisícové pokuty.