Před dvaceti lety bylo ve Žďáře evidováno 24 099 obyvatel. O deset let později, v roce 2002, to sice bylo o 71 obyvatel méně, ale stále přes 24 tisíc. K poslednímu dni loňského roku však ve městě žilo 21 845 lidí. Podle slov Dagmar Zvěřinové, žďárské starostky, je úbytek obyvatel ve Žďáře podobný situaci v jiných městech. „Určitou zajímavostí Žďáru nad Sázavou však je, že snižující se počet obyvatel není dán nižší porodností, ale především migrací obyvatelstva," podotkla Zvěřinová.

Důvodů pro stěhování je podle ní hned několik. „Lidé se stěhují za pracovními příležitostmi či hledají dostupné bydlení," připomněla starostka. Mladí lidé podle Zvěřinové, aby měli důvod ve městě zůstat, potřebují dostupné bydlení, takzvané startovací byty. Absolventi škol ve velkých městech tam seženou snáz zaměstnání, a často tedy tam, kde studovali, zůstanou.

Samostatnou kapitolou je podle starostky trend stěhování z měst na venkov a vznik takzvaných satelitů. Lidé chtějí mít vlastní dům s pozemkem, a na venkově je schůdnější toho dosáhnout.

„Jednoznačným důsledkem je každopádně pokles daňových příjmů města. Náklady však neklesají, neboť služby chybějící v satelitech hledají jejich obyvatelé stejně dál ve městě, odkud daně odešly s nimi na venkov. V případě Žďáru jde o stovky obyvatel a téměř o deset milionů korun ročně," nechala se slyšet Zvěřinová.

Do satelitů

V obcích Polnička a Hamry nad Sázavou, jež leží v sousedství Žďáru, počet obyvatel dlouhodobě stoupá. V Hamrech žilo k 31. prosinci loňského roku 1 496 lidí. To je o 273 více než před deseti lety.

Polnička měla 794 obyvatel, což je o 173 více oproti stavu v roce 2002. I tam přírůstky v jejich počtu tvoří hlavně přistěhovaní. Mnozí jsou právě ze Žďáru nad Sázavou.

Podle polničského starosty Bohumila Cempírka ale obec už dál neplánuje nějaké výrazné rozšiřování. „Obyvatelé nepřibývají nijak dramaticky. Nechystáme se dál expandovat. Momentální proporce Polničky nám úplně vyhovují, hlavně z aspektu zásobování vodou nebo kapacity místní školy a mateřské školky," vysvětlil Žďárskému deníku starosta Polničky Bohumil Cempírek.

Podle Bohumila Cempírka místní lidé logicky využívají výhod těsné blízkosti města. Obec se však snaží svým obyvatelům vše potřebné zabezpečit. „Letos jsme posílili vodní zdroj, kvalitní voda je pro nás důležitá. Služby máme na dobré úrovni, včetně třeba kadeřnictví či kosmetiky," řekl starosta. Někteří lidé se podle něj zase přestěhovali z Polničky do Žďáru.

Hamry mají o 270 obyvatel více než před deseti lety. Podle starosty Huberta Křesťana je většina přistěhovaných právě ze Žďáru. „Lidem se tu líbí. Jsme velká obec, snažíme se obyvatelům vytvořit co nejlepší podmínky, služby jsou na dobré úrovni," sdělil hamerský starosta.

„Některé, například kosmetika, se tady zatím neuchytily, lidé je vyhledávají ve Žďáře, stejně jako lékařskou péči. Je to ale přirozené, z některých míst Hamrů je to na žďárské náměstí blíž než třeba ze Zelené hory," vysvětlil Křesťan.