Mezi tématy, z nichž si mohou obyvatelé Velkého Meziříčí vybírat, je třeba revitalizace centra města, budování odpočinkových zón, nebo řešení parkování v centru. Dále pak podpora terénních sociálních služeb pro rostoucí počet seniorů v sídlištích či nevyhovující sportovní zázemí Základní školy Sokolovská a místního gymnázia.

Anketa navazuje na diskusi radnice s občany, která se uskutečnila v září. Té se pravidelně účastní více než stovka lidí. Jejich podněty byly zpracovány do anketních lístků. Lidé volí nejpalčivější problémy, které město tíží, a o kterých si myslí, že by se jimi měli radní města přednostně zabývat.

„Není to poprvé, letos je to už desátý, jubilejní ročník. Anketu pořádáme pravidelně. Radnice po jejím skončení odpovědi vyhodnotí a výsledky pak předloží radě, která k nim následně přihlíží v rámci svých zasedání," uvedl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

Mnohé připomínky se opakují rok co rok. Sem tam k nim ale přibude i nějaká novinka. „Obecně se dá říct, že nás nejvíce trápí dopravní komplikace ve městě, parkování, obchvat, oprava náměstí a revitalizace prostoru po bývalém Svitu. I letos lidé navrhovali právě tato témata k řešení," řekl starosta Radovan Necid.

Starosta Velkého Meziříčí se s názory místních občanů v podstatě ztotožňuje. „Potřebujeme nutně dokončit čtvrtou část obchvatu. A ocenil bych také rekonstrukci náměstí," prozradil své priority Radovan Necid.

Konečné řešení vzhledu centra Velkého Meziříčí je už dlouhodobou záležitostí. „Studii rekonstrukce náměstí jsme nechávali zpracovávat už my. Teď se mluví zase o nějaké další. Přijde mi, že studií centra města je už dost, a že je nyní potřeba přejít k realizaci," nechal se slyšet bývalý starosta Velkého Meziříčí a současný zastupitel a senátor František Bradáč.

Novinkou mezi problémy, které jsou v anketě uváděny pravidelně, je nutnost vyřešení problematiky výskytu drog a alkoholu a to zejména u mladistvých. „Upozornili nás na to sociální pracovníci. Byli jsme trochu překvapeni, takovou akutnost jsme v této otázce zatím neviděli. Sociální pracovníci mají ale větší přehled, takže se tomu budeme muset také více věnovat," podotkl Radovan Necid.

S míněním sociálních pracovníků souhlasí i senátor. „Souvisí to se změnou stylu života obyvatelstva. S tím jsme se potýkali, i když ne v takové míře, po celou dobu. Absolvovali jsme pravidelné schůzky se zástupci policie z protidrogového oddělení a podobně. Nevím jaká je situace nyní, ale asi nebude o nic lepší," podotkl František Bradáč.

Podle senátora má město ale ještě jeden problém v sociální oblasti, který bude muset řešit, a to je péče o starší občany. „Protože tak, jak to bývalo dříve, že se o řadu lidí postaraly děti, to už dnes kvůli rychlejšímu životnímu stylu a většímu pracovnímu nasazení opravdu neplatí. Budou se muset více starat města a obce," dodal Bradáč.

Mezi podněty z řad občanů nechyběla ani připomínka, která odrážela současnou situaci na trhu práce. Jedno z témat, jež mohou Velkomeziříčští v anketě zatrhnout, je vytvoření nové průmyslové zóny nebo rozšíření stávající v návaznosti na nová pracovní místa. „To už je evergreen. Lidé si uvědomují, jak je důležité mít práci. Když přijdou podnikatelé, kteří postaví a otevřou další továrnu, tak to ocení celé město," podotkl Necid.

K prioritám města by ale podle mínění těch, kteří se zúčastnili veřejné diskuse, mělo patřit i vyřešení sportovišť u školských zařízení. „Gymnázium má problém s pískovým hřištěm a stejně tak i první základní škola. Už jsme se ale domluvili s krajem, že postavíme hřiště společně," vysvětlil Radovan Necid.

NÁVRHY PROBLÉMŮ – problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitostiRevitalizaci centra města – Náměstí a okolí, Svit (včetně mobiliáře pro obyvatele a návštěvníky).
Silnice II/360 Velké Meziříčí Jihovýchod obchvat.
Budování odpočinkových zón (nábřeží u Svitu a Domu zdraví).
Úprava a pravidelná údržba zelených ploch.
Více zelených ploch umístit v centru města v rámci řešení úpravy centra.
Řešit vzrůstající problematiku výskytu drog a alkoholu (nárůst u mladistvých).
Podpora terénních sociálních služeb pro rostoucí počet seniorů.
Rekonstrukce hřiště za Gymnáziem.
Rekonstrukce tělocvičny Gymnázia.
Oprava náměstí + auta pryč + sjednocení označení kulturních památek a funkčních budov.
Realizace „relaxačního centra pro veřejnost v údolí" (pod Čechovými sady – venkovní cvičící stroje pro dospělé).
Vytvoření nové průmyslové zóny nebo rozšíření stávající (nová pracovní místa, přistěhování obyvatel).
Řešit stav spojovacích cest propojující obce.
Roztříštěnost financování obcí – zjednodušení administrace u dotací.
Řešit parkování v centru města a v sídlištích.
Řešit nevyhovující sportovní zázemí ZŠ Sokolovská (není hřiště, na kterých by se připravovali na sportovní soutěže).
Řešit dlouhé čekací doby u lékařů.
Anketa je anonymní a je otevřená na webu města do 26. října 2015. Hlasující označuje dva problémy. Výsledek ankety bude předložen zastupitelům.