Připravili jim je zaměstnanci Oblastní charity Žďár nad Sázavou ve spolupráci s azylovým domem pro muže spadajícím pod Sociální služby města Žďár nad Sázavou a službou AL PASO třebíčské charity.

Obdarovaní nalezli v dárkovém balíčku zejména základní potraviny, hygienické potřeby nebo teplé ponožky. „Věříme, že tento krok přispěje k příjemnějšímu prožití vánočních svátků klientů azylového domu pro muže. Zakoupení těchto drobností bylo umožněno jen díky štědrosti dárců Tříkrálové sbírky," sdělila Jana Kincová Křížková, pracovnice žďárské charity.

Pomoci lidem v nouzi se žďárská charita věnuje od svého počátku. Jedná se především o poskytnutí základních potravin, nákup léků a hygienických potřeb pro ty, kteří se ocitli v nepříznivé situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí.