Mozaikovitá seč se provádí z několika důvodů. ,,Mezi hlavní z nich patří ten, že hmyz nepřijde o potravu z delších ostrůvků trávy. Fungují také pro některé druhy rostlin, které dozrávají později a díky vynechávkám jsou schopny také dozrát a vytvořit semena,“ vysvětlil Petr Piechula z oddělení péče o přírodu a krajinu z CHKO Žďárské vrchy.

Mozaikovitá seč se provádí 1 x ročně. ,,V případě Hojkovského rašeliniště je část plochy posečena koncem června a zbytek se dosekává v průběhu prázdnin, kdy plochy kosené v červnu už začínají opět kvést,“ řekl Piechula.

Bylo by ideální, kdyby se tento režim aplikoval všude, kde je to možné. Ne na všech lokalitách je to ale vhodné, protože v prostoru vynechávek může docházet k expanzi nebo invazi některých nežádoucích druhů.

Na soukromých zahradách by byla mozaiková seč také nejvhodnější. Několikrát do roka kosené plochy na nízký trávník jsou prakticky bez života. ,,Efekt mozaikové seče je nejen oživení těchto ploch, ale výrazně se snižuje také výpar vody, což je v suchých měsících velmi důležité,“ dodal Piechula.