„Snažíme se také o prevenci a osvětu popáleninového úrazu, který je jeden z nejčastějších úrazů. Ročně musí vyhledat lékařskou pomoc asi sto tisíc popálených lidí, z toho je okolo čtyřiceti tisíc dětí. A přibližně osmi stem lidem nakonec zůstávají trvalé následky,“ seznámila se statistickými čísly spoluzakladatelka organizace a zároveň vedoucí žďárského centra Popálky Jana Lacinová.

V České republice jsou pouze tři kliniky, které se specializují na popáleniny. „Nejvíce spolupracujeme s brněnskou klinikou. Službu individuálního poradenství tam poskytujeme hned u lůžka pacienta. S dalšími klinikami - v Ostravě a Praze - už tak úzce nespolupracujeme, s tamními pacienty pracujeme až následně,“ uvedla Jana Lacinová.

Úzká spolupráce s klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je dána tím, že spoluzakladatelka organizace Popálky má s tímto zařízením osobní zkušenost. „Dostat se přímo k lůžku pacienta je velice náročný proces. V Brně máme takříkajíc domácí prostředí. Já jsem měla úraz jako třináctiletá. V Sázavě u Žďáru jsem tehdy vylezla na železniční vagón. Zasáhlo mě pětadvacet tisíc voltů a byla jsem popálena na šedesáti procentech těla. Léčila jsem se právě v brněnské klinice,“ vysvětlila Jana Lacinová.

Týdně poskytují Popálky poradenství čtyřem pacientům. Vždy záleží na typu úrazu. „Pokud jde třeba jen o lehké opaření, pak stačí jedna následná konzultace. U závažných případů, kterých bývá tak deset ročně, pracujeme s pacienty dlouhodobě. Mnozí z nich se k nám třeba po čase i vrací,“ zmínila Jana Lacinová.

Služby popáleným pacientům jsou poskytovány zdarma. „Žijeme z grantů, z dotací a z darů. Není to vždy jednoduché sehnat peníze,“ podotkla spoluzakladatelka organizace, která klientům poskytuje nejen potřebnou psychickou podporu, ale také například speciální přípravky vhodné k následné léčbě popálenin.

Nejvíce úrazů vzniká podle Jany Lacinové opařením, kdy hlavně děti na sebe často převrhnou hrnek s vařící tekutinou. „U starších dětí hlavně v zimních měsících registrujeme i opaření horkou tekutinou z termosky. A také se nyní velice rozmohlo popálení dětí o krbová kamna. Je to teď takový módní interiérový doplněk. Lidé si jej pořídí, ale už si neuvědomí, jaké riziko z toho plyne pro děti. Vznikají tak velmi vážné úrazy mnohdy s trvalými následky,“ popsala nejčastější popáleninová poranění u dětí spoluzakladatelka Popálek.