„V současné době se dodělává elektrika, sociální zařízení a čeká nás ještě úklid,“ přiblížil ve čtvrtek 30. srpna František Ledvinka, sázavský starosta a také předseda spolku Karmel Sázava, který za budováním nového svatostánku stojí. Kaple přivítá první věřící v neděli 16. září, kdy ji čeká od deseti hodin dopoledne slavnostní svěcení, kterého se ujme královehradecký biskup Jan Vokál.

Nová stavba stojí za vsí při silnici II/352 ve směru k tamní vlakové stanici. Mše by se v ní měly konat jednou za měsíc, kdy bude do svatostánku mířit farář z nedaleké Velké Losenice. Tam bývají nedělní mše vždy v osm a v jedenáct hodin dopoledne, v budoucnu by se měla ta pozdější z nich přesunout jednou za měsíc právě do sázavské kaple.

Snaha o stavbu kaple v Sázavě je stará už řadu let. V roce 2002 se tamní farníci na výzvu duchovního začali v květnu scházet před malou kapličkou Panny Marie při májových pobožnostech. Ve stejném roce pak v říjnu na obecním úřadě k modlitbě růžence. Při těchto setkáních začalo být zjevné, že takové společenství věřících, kolem padesáti, by potřebovalo vlastní bohoslužebný prostor. A tak vznikla myšlenka postavit kapli.

Ač bylo v minulosti vypracováno několik studií a podařilo se sehnat i příslib financí, zastupitelstvo nikdy nedošlo v tomto bodě ke shodě. Po komunálních volbách v roce 2014 se nakonec odmítlo na stavbě kaple jakkoliv podílet. Toto bylo impulsem k založení spolku.

Sešel se přípravný výbor, byly vypracovány stanovy a dne 27. března 2015 byl za účasti notářky založen spolek Karmel Sázava z.s., jehož účelem je stavba a provoz kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě. Následně byl spolek 7. května 2015 zapsán Krajským soudem v Brně do spolkového rejstříku.

Více informací o spolku, postupu prací i dárcích lze nalézt na webových stránkách: spolek-karmel.webnode.cz