Stavební akce je prvním krokem před kompletní rekonstrukcí Vysocké ulice, kterou plánuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny v letech 2019 a 2020. V rámci celkové rekonstrukce počítá kraj s vybudováním standardního minikruhového objezdu. Miniokružní křižovatka, která bude od neděle 18. listopadu sloužit řidičům, je prozatím jenom dočasné a zkušební řešení, jehož cílem je zjistit její vhodnost pro toto místo. V lokalitě už v posledních dnech navíc probíhá budování chodníků a vyznačování nových přechodů pro chodce.