„Stavba byla zahájena v listopadu loňského. Úpravy vyjdou přibližně na 14 milionů korun. Na vodním díle Vír probíhá nyní druhá etapa sanace pilířů a navazujících stěn tak, aby byla celistvá plocha sjednocena bez nežádoucích výškových nerovností. Z důvodů oprav proto platí mimořádné manipulace a snížení hladiny vody v nádrži. Aktuálně je hladina vody na úrovni 451,46 metrů nad mořem, tedy přibližně 13 metrů pod úrovní maximální hladiny zásobního prostoru,“ informoval mluvčí Povodí Moravy, které stavbu realizuje, Petr Chmelař.

Výstavba tohoto vodního díla začala v roce 1947 a byla ukončena o deset let později. Ve své době patřila přehrada ve Víru k největším stavbám svého druhu v České republice.

Zaplavování údolí začalo ještě před dokončením stavby hráze a padly mu za oběť dvě vesnice – Chudobín a Korouhvice. Mimo jiné došlo i k zatopení areálu bývalé betonárky, tedy komplexu staveb sloužících na míchání a přípravu betonu pro stavbu hráze. Mnohé stavby se zachovaly v dobrém stavu a při snížení hladiny vody, jako je tomu i nyní, jsou velmi dobře viditelné.

Václav Klaus.
Čestnými občany měst jsou vedle sebe Gottwald i Klaus