Po předešlých etapách, které začaly novou střechou nad přístavbou školy, rekonstrukcí tělocvičny a spojovacího krčku, přičemž s touto etapou souvisela i změna vytápění a vybudování menších kotelen pro každou z budov, následovala přestavba a modernizace kuchyně a zateplení vnějšího pláště včetně fasády novější školní budovy. Další fází byla vestavba mateřské školky do budovy školy, při které rovněž proběhla sanace a zesílení statického založení stavby. V předposlední etapě se zmodernizovaly odborné učebny přírodopisu a fyziky.

Před koncem minulého školního roku se podařilo dokončit další část, pro kterou byl prvním podnětem nevyhovující stav střechy starší budovy školy a již se z finančních důvodů nepodařilo opravit předtím. S potřebou opravy střechy vznikl současně požadavek na další učební prostory.

Z tohoto důvodu byl vytvořen projekt nástavby čtyř odborných učeben ve čtvrtém patře starší školní budovy. Zařazeny do něj byly i výtahy v obou objektech pro začlenění handicapovaných dětí, modernizace se dotkla rovněž sociálních zařízení, kabinetů a školní dílny. Akce za 37 milionů korun byla téměř z devadesáti procent podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.