Večer na výletišti u hasičské zbrojnice hrál při pouťové zábavě BLACK JACK. Nedělní poutní mše svatá začala v 9.30 hodin a nejen pro její návštěvníky byly venku připraveny stánky s různým zbožím včetně medoviny z Vysočiny.

Odpolední kulturní program začínal za doprovodu Bobrůvanky slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice s blikajícím novým hasičským fiatem. Průvod zastavil před kostelem, kde starosta obce Oldřich Uhlíř přivítal místní občany a četné hosty a představil nové hasičské auto v celkové hodnotě 907 tisíc korun. Uvedl, že na pořízení vozu se podařilo sehnat dotaci od ministerstva vnitra ve výši 450 tisíc korun a dalších 300 tisíc korun přispěl Kraj Vysočina.

Auto je určené především na evakuaci osob, ale dá se za něj připojit vozík se stříkačkou a další hasičskou technikou. Po proslovu požádal pan starosta o požehnání vozu, kterého se zhostil místní farář Michael Macek. Při žehnání připomněl známé humánní symbolické heslo z hasičských praporů Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci (v plném znění je Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu.). Symbolikou byla účast i dřívějšího velitele Bohumila Ježe v kabině vedle řidiče, jemuž stáří nedovolilo účastnit se pochodu.

Od kostela se průvod i s účastníky slavnosti přesunul ke kulturnímu domu, kde kapelník Pavel Krejčí přeladil ze slavnostního pochodu na melodie již tradičního pouťového koncertu dechovky Bobrůvanka. Příjemnou změnu za reprodukovanou hudbu od kolotočů rušil jen automobilový provoz, který byl tentokrát hustější z důvodu objížděk na silnicích v okolí. Mimo krásného počasí, pouťových atrakcí, prodejních stánků nechybělo ani občerstvení, které doplnil prodejce burčáku a mandlovice z Hustopečí, který se tudy díky objížďce náhodně vracel z Čech.

Petr Broža