„Museli jsme proto přistoupit k opravě. Vše je třeba rozebrat, vybagrovat a poté zpevnit. Jedná se však pouze o dočasné řešení havarijního stavu. Most by do budoucna rozhodně potřeboval celkovou rekonstrukci,“ vyjádřil se světnovský starosta Pavel Štefan.

Zároveň dodal, že na opravu historického přemostění budou Světnovští usilovat získání dotace. Nynější akutní záchranu cenné kulturní památky hradí obec ze svého rozpočtu, celkové náklady však budou vyčísleny až po dokončení prací. Silniční kamenný, částečně omítnutý most byl postaven v předminulém století v roce 1847 na místě dřevěného mostu přes Stržský potok, a to díky finanční podpoře tehdejšího majitele panství Františka Dietrichštejna. Plnil funkci hlavní komunikace.

Most je dílem stavebního mistra Jana Baučka a stavitele Josefa Fučka. V průběhu století byl průběžně opravován, jeho technický stav dokládá kvalitně odvedenou práci. Most sestává ze dvou klenutých oblouků vyskládaných z kamene, které se spojují ve střední pilíř. Nyní most leží na místní komunikaci, ale je poměrně frekventovaný, vede přes něj mimo jiné i turistické značení.

Houbaři si úlovky odnášejí hlavně z vlhčích lokalit - struh podél lesních cest, mokřin nebo z míst u rybníků a vodních toků.
OBRAZEM: Srážky z počátku září nesou plody, houbaři se radují