„V rámci projektu Přírodní učebna Hliníky budou odstraněny nežádoucí náletové dřeviny a obnoveno či nově vytvořeno celkem osm tůní“, řekla o záměru Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina, které sídlí v Počítkách na Žďársku.

Většina tůní bude podle jejích slov budována strojově. Do obnovy místa, jež je v současné době zanedbané a zarostlé, se zapojí i sami křižánečtí školáci. „Děti s rodiči tam ručně obnoví menší tůňky, vybudují zimoviště pro obojživelníky a dočistí lokalitu před jejím otevřením,“ přiblížila další plány Dagmar Papáčková s tím, že s pracemi se začne po vegetačním období, tedy na podzim letošního roku. A ještě letos by mělo být i hotovo.

Žáci poprvé vyrazili obhlédnout terén 1. června, aby se seznámili s lokalitou. V budoucí přírodní učebně budou totiž v budoucnu kromě jiného měřit kvalitu vody nebo pozorovat obojživelníky. „Seznamovací“ vycházka ukázala, že jsou nyní tůně převážně vyschlé. „Jsou hodně zanesené zeminou, takže je bude nutné prohloubit a vyčistit. Pak už by to mělo být lepší,“ podotkla Dagmar Papáčková.

Až bude přírodní učebna dokončena, její návštěvníci tam naleznou například lavičky pro odpočinek a relaxaci v přírodě nebo informační panely o historii oblasti i její obnově. V přírodní učebně se paqk budou školáci seznamovat s praktickými dovednostmi v přírodě a prověří tak vědomosti nabyté ve školních lavicích. „K tomu bude pořízena příslušná literatura a přístroje, které jim budou nápomocny v jejich bádání,“ konstatovala Dagmar Papáčková.

Realizaci projektu umožnila podpora z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Spolupracovat se Sdružením Krajina bude rovněž samotná obec Křižánky, jež má uvedený pozemek ve vlastnictví. „Jsme velmi rádi, že tady u nás přírodní učebna vznikne, naši žáci ji budou určitě hojně využívat, aby mohli přírodopis procvičit v praxi. My se na projektu budeme v rámci svých možností také podílet – například při kácení dřevin nebo vyklízení černé skládky, která na místě je,“ nechal se slyšet křižánecký starosta Jan Sedláček.

Lokalita, místními nazývaná Hliníky, je součástí přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov. Původně se jednalo o vlhkou louku, kde se v minulosti těžil jíl na výrobu cihel. Vznikla tak soustava tůní, která spolu s vlhkomilnou vegetací tvořila významný biotop pro obojživelníky a vodní organismy. Po upuštění od těžby jílu začaly tůně a okolní plocha zarůstat dřevinným náletem. „Část byla dokonce zavezena odpadem, objevuje se zde i organický odpad z okolí. V současné době je místo silně znehodnocené. Má však velký přírodní potenciál, který by bez cílené obnovy zůstal nevyužit,“ dodala Dagmar Papáčková.