V jeho horní části na 1340 metrech překonává řeka výškový rozdíl pětapadesát metrů, tok s vymletými tůněmi klesá v četných spádech a vodopádech, nad nimi se tyčí skalní stěny a v řečišti i kolem něj leží suťové balvany.

Stezka podél vody, která je místy zajištěná řetězy a můstky, po třech kilometrech ústí na rozcestí pod čtyřicet metrů vysokou skálou Sokolohrady, na níž se nachází zajištěná vyhlídka. Na vrcholu ve 13. století stával hrad, z něhož samého se již nic nedochovalo, a skalní stěnu rovněž s oblibou využívají horolezci.