„Předpokládáme, že se všechno podaří stihnout do 27. listopadu, kdy je termín dokončení prací,“ informoval místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

Na revitalizaci tří nízkých panelových domů a tří věžáků v majetku města bylo počítáno se zhruba šedesáti miliony korun, přislíbená dotace činí patnáct milionů. Pětadvacet milionů korun pak čítal úvěr, který si na opravu paneláků vyřídili Bystřičtí už loni, ale nakonec byl přesunut do letošního roku.

Stavební práce v režii bystřické radnice se totiž měly původně uskutečnit už v průběhu loňského roku, ale došlo k nečekanému zdržení ohledně protahujícího se potvrzení přislíbené evropské dotace.

„Jsou samozřejmě nějaké vícepráce a vícenáklady, to se dopředu přesně odhadnout nedá, ale do těch plánovaných šedesáti milionů se určitě vejdeme,“ upřesnil místostarosta.

Bystřická radnice na rozdíl od dalších měst v okrese své bytové domy, v nichž je celkem 1847 bytů, v minulosti neprivatizovala. Domy v sídlištích, které byly postaveny převážně v 50. a 60. letech s rozvojem dobývání uranové rudy v okolí nedaleké Dolní Rožínky, byly v poslední více jak desítce let opravovány postupně. Po dokončení oprav v sídlišti 2 ještě zbývá zrevitalizovat některé bytové domy města v lokalitách Voldán a Černý vršek.