„Narazili jsme na problém související s kvalitou základů tělocvičny, nad níž přistavujeme nástavbu. Diskutovali jsme s dodavatelem stavby, projektantem i s případnými subdodavateli rekonstrukce základů o tom, jakým způsobem se tento problém dá řešit. Už máme finální návrh řešení,“ popsal komplikace při stavebních pracích novoměstský starosta Michal Šmarda.

„Na stavebním úřadě jsme už také vyjednali podmínky, za kterých může být dokončena střecha. Do vyřešení základů máme totiž stavbu zastavenou, z hlediska statiky by byla riskantní. Našli jsme ale způsob, jak to vyřešit a povolení na dokončení střechy už bylo vydáno,“ dodal.

Na přístavbu učeben dostalo město třicetimilionovou dotaci. Ta měla být ovšem vyplacena pouze v případě, že budou stavební práce ukončeny v předem určeném termínu. „Ten byl naštěstí ze strany poskytovatele dotace prodloužen do poloviny příštího roku,“ informoval Michal Šmarda.

Komplikace spojené s přístavbou první základní školy byly pro město tvrdým oříškem. „Je to nejtěžší stavba, kterou jsme tady zatím měli. Nové Město na Moravě zažívá v posledních letech velký investiční boom. Na všech stavbách nějaké komplikace byly, to už k tomu patří. Ale tak velké problémy jsme nikde nezažili. Školní budova je ale sto čtyřicet let stará, takže některé technické dokumentace nejsou úplně v pořádku,“ nechal se slyšet starosta.

„Objevily se tam třeba kabely, o nichž nikdo nevěděl. Nikde nebyly zaevidovány a přišlo se na ně až při kopání základů pro výtah,“ doplnil jeho slova novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Střecha by měla stavbu kompletně zakrýt do konce října. Pokud se podaří vyřešit statiku, pak by se mohlo následně pokračovat se stavbou uvnitř budovy. „S vnitřními pracemi můžeme začít teprve poté, až vyspravíme základy,“ potvrdil Michal Šmarda.

Oprava základů s sebou přinese i vyšší finanční náročnost celé stavby, která měla původně vyjít přibližně na padesát milionů korun. „O kolik se to prodraží, to zatím nedokážeme říct. Ale bude to hodně peněz,“ podotkl starosta.

„Udělat se to ale musí. Zvažovali jsme i druhou variantu, že bychom současnou stavbu odstranili a vybudovali vše znovu. Tím bychom ale přišli o dotaci,“ prozradil úvahy radnice jak se stavbou dál Michal Šmarda.