„Před několika lety přišlo naše město o památnou staletou lípu na katolickém hřbitově. Byla nejstarším stromem na Novoměstsku. Jejím více než důstojným nástupcem se stala lípa u Chobotského dvora v Kuklíku. Je to jeden z nejkrásnějších stromů v regionu. Nyní se dostal do finále ankety Strom roku a my bychom byli rádi, kdyby ho svým podpisem na hlasovacím archu přišli podpořit i obyvatelé Nového Města na Moravě,“ řekl předseda novoměstského Okrašlovacího spolku, který podpisovou akci zorganizoval, Jaromír Černý.