Nová budova za 71,6 milionu korun bez DPH, které uhradí Kraj Vysočina, zahrne 33 lůžek, přičemž z toho tři budou vyčleněna pro intermediální péči. Kapacita se tak oproti původnímu dětskému oddělení zvýší o pět míst. V pavilonu budou umístěny všechny odborné ambulance a rovněž zázemí pro děti a jejich doprovod.

Do základů nové stavby byl loni na podzim zabudován i jeden z kamenů pocházejících z dnes již zaniklého lomu Mařatka, které se dostaly na staveniště zdravotnického zařízení před zahájením jeho výstavby v roce 1938. Některé pak byly zakomponovány do nemocničního parku. „Při poslední úpravě parku dělníci několik kamenů z parku vyřadili a jeden z nich následně symbolicky propojil osmdesáté výročí zahájení stavby nemocnice s budováním nového dětského pavilonu,“ popsal mluvčí novoměstské nemocnice Petr Hladík.