„Vytipovali jsme místo, které bude poblíž plánovaného obchvatu Velkého Meziříčí. Jsou tam dvě polní cesty, ty budou tímto novým obchvatem přeťaty. Na horizontu přibližně padesát metrů nad tím by měl být vztyčen kříž a vysazeny dvě lípy,“ upřesnil lokalitu pro nové odpočinkové místo Tomáš Chlubna z Oslavice.

„Nejsme žádné oficiální sdružení nebo něco podobného. Je nás pár kamarádů z Oslavice, kteří tuto myšlenku přijali za svou. Vytipovali jsme místo, majitel pozemku je našemu záměru velmi nakloněn a rozhodl se nám potřebnou část pozemku darovat,“ doplnil Tomáš Chlubna.

Nadšenci z Oslavice už mají i kámen, který by měl být přetvořen ve strážce odpočinkového místa. „Jeden z kamarádů, který myšlenku vzniku kamenného kříže podporuje, má u domu velký balvan ve tvaru homole. Už se na něj byl dívat i místní kameník, pan Štoksa, který nám ho odsouhlasil,“ potvrdil Tomáš Chlubna.

Kříž z oslavického kamene bude v krajině tvořit nejen náboženský motiv, poutníkům by měl připomenout i to, že stojí poblíž místa křížení dvou cest. „Je spousta různých křížků a menších kamenů, které stojí tam, kde se cesty křížily či kříží. Spousta lidí už ale neví, že jde také o symbol zastavení,“ podotkl Tomáš Chlubna.

Neméně důležité, než je kamenný kříž, jsou i dvě lípy, které budou po jeho stranách zasazeny. I ty už nadšenci z Oslavice mají, čeká se jen na změnu počasí, aby se mohlo se sázením začít. „Už máme dva docela statné stromy zamluvené. Obvod jejich kmene je okolo třiceti centimetrů, vysoké jsou asi čtyři metry. Měly být pokáceny, tak jsme se domluvili, že je přesadíme. Musíme jen počkat na to, až se oteplí. Počítáme, že v polovině dubna by mohlo k přesazení dojít,“ upřesnil Tomáš Chlubna.

Bez finančního krytí se ale myšlenka vybudování odpočinkového místa s lípami a kamenným křížem neobejde. Proto se realizátoři tohoto netradičního projektu obrací na veřejnost s prosbou. „Ti, které myšlenka zbudování kamenného kříže s lipami u cesty u bývalého závodiště oslovila a rádi by naši aktivitu podpořili jakýmkoli finančním obnosem, tak mohou učinit osobně, či prostřednictvím účtu pouze k tomuto účelu zřízenému: 670100-2215225636/6210,“ požádal o podporu Tomáš Chlubna.