„Letošní podmínky byly extrémní, došlo ke zničení více míst přívalovými dešti. Nemůžeme ale všechnu vinu svádět jen na přívalové deště. Musíme si přiznat, že mlatový povrch na náměstí není tak kvalitní, jak jsme si původně představovali. Déšť to spíš jen dokonal,“ podotkl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Pískový povrch se v horní části Vratislavova náměstí objevil po rekonstrukci dané lokality v roce 2014. Výběr materiálu, který mohl být na chodníky tehdy použit, byl značně zúžen. Ke stavbě se totiž vyjadřovali také památkáři, neboť centrum města je městskou památkovou zónou. „S kritikou jsme se setkali hned od začátku. Lidem se mlatový povrch nelíbil,“ přiznal Michal Šmarda.

Město nyní musí nově vzniklou situaci řešit. „Nechali jsme si udělat analýzu, v čem je vlastně problém. Přišlo se na to, že problematický není mlatový povrch, ale výběr finálního materiálu. Dobře udělaný mlatový chodník vydrží nápor deště i sněhu a také velké spády. Proto jsme se rozhodli vybrat jiný druh písku a chodníky na náměstí opravit,“ informoval Michal Šmarda.

Oprava mlatových chodníků vyjde město na desítky tisíc korun. „Budeme se to snažit stihnout ještě v podzimních měsících, nejpozději na jaře. Do městských slavností Nova Civitas už bude rozhodně hotovo. Nepůjde o výjimečnou investici, neboť mlatové povrchy, i když jsou dokonalé, potřebují pravidelnou údržbu. Takže bychom stejně nějaké peníze na ně museli vynaložit. A budeme se snažit zlepšit i odtok vody z parku, aby byl lépe vyspádován a voda mohla odtékat na travnaté plochy a tam se vsakovat,“ prozradil novoměstský starosta.

Právě voda, která při přívalových deštích odtékala z parku na Vratislavově náměstí, byla příčinou další nepříjemné situace. Přívalové deště zkomplikovaly i tradiční hudební slavnosti Novoměstské Slunohraní v Horácké galerii. „V průběhu závěrečného koncertu, který byl kvůli počasí přemístěn z nádvoří galerie do jejích půdních prostor, vtekla voda z náměstí do forhauzu. Každý, kdo měl volné ruce, popadl mop a snažil se ji z průjezdu odstranit. Návštěvníci koncertu o ničem nevěděli až do té doby, dokud představení neskončilo a oni, svátečně ustrojeni, se nemuseli zbývajícím pískem a vodou brodit k východu,“ zavzpomínal na poněkud úsměvnou situaci jeden ze zaměstnanců Horácké galerie Pavel Haluza.

Povodeň v galerii se naštěstí obešla bez následků. „Tím, že se nám podařilo vodu včas dostat pryč, se v podstatě nic moc nestalo. Museli jsme jen vysoušet mokré zdi, ale žádná škoda nám nevznikla,“ potvrdil ředitel Horácké galerie Josef Chalupa.

Další novoměstské lokality na tom byly o něco hůře. „Pravidelně míváme problémy na Žďárské ulici, kde se nám v době přívalových dešťů doslova tvoří laguna. A podobně je na tom Bělisko pod Brožkovým kopcem. Letos byly průvalové deště mnohem prudší, než jindy. A škody byly poměrně velké,“ poznamenal starosta.