Znárodněn byl 1. března 1948 firmou Baťa n.p. Později docházelo ke slučování podniků a nakonec byla firma začleněna do n.p. DEKVA Třebíč, závod Velké Meziříčí. V Měříně fungovala rovněž jirchářská dílna František Kožený a syn.

Národní podnik KRAS se v šedesátých letech zabýval výrobou svrchních oděvů pro muže, ženy a děti, dále pracovního a vojenského oblečení. V roce 1969 se tam začínaly šít bundy z polyamidových materiálů – letní i zimní. V roce 1974 tam bylo zřízeno i učňovské středisko. O rok později se firma začala specializovat na oděvy pro volný čas. Po revoluci v roce 1991 z KRASu vznikla akciová společnost.

V roce 1950 pracoval závod GALA ve třech provozovnách bývalých firem: František Horák a syn, Antonína Koženého synové a František Kožený a syn. Tovární objekty bývalého podniku Antonína Koženého synové byly od 1. 7. 1951 předány nově vzniklému výrobnímu družstvu truhlářů s názvem DŘEVO Měřín na výrobu nábytku. Od 1. 4. 1952 se oddělila další provozovna od podniku GALA, kde se zavedla textilní výroba pod názvem SLAVONA Slavonice. Rokem 1952 bylo ukončeno velmi složité dělení měřínských podniků, jejich názvů a sortimentu výroby. Ve firmě GALA se vyrábělo zboží pro československou armádu - hlavně kožená galanterie. Dále podnik produkoval například ručně šité míče, postupně také sedla k jízdním kolům, brašny, chlebníky a podobně. V roce 1987 měl závod 163 zaměstnanců, v roce 1989 pak 181 dělníků.

Život v Jiříkovicích.
Jak jsme žili v Československu. Představujeme Jiříkovice