Místo, kde se dříve těžila cihlářská hlína, bude nyní nejen domovem mnoha druhů rostlin a živočichů, ale poslouží rovněž ekovýchovným aktivitám křižáneckých školáků. „V říjnu jsme začali kácet náletové dřeviny. Vytvořil se tak prostor pro vybudování několika tůní. Prosvětlení porostu také zlepší oslunění lokality, což je důležité pro život rostlin a živočichů v tůních,“ vysvětlila Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina.

Následovalo bagrování, při kterém se povedlo vybudovat celkem čtyři tůně, jež poslouží jako obydlí pro obojživelníky a další vodní organismy. Nově vznikla například tůň pro bahňáky, tedy ptáky, kteří jsou vázáni na vodu a mokré louky. S dokončováním Přírodní učebny Hliníky pomohli 23. října také někteří obyvatelé Křižánek včetně dětí; tato plánovaná společná akce však byla málem ohrožena fámou, jež se mezi místními rozšířila. Při bagrování totiž byla nalezena zmije, vzhledem k počasí ale již ztuhlá a připravena na zimování. To ale přesto u některých obyvatel vsi vzbudilo obavy, že se tito plazi v oblasti ve zvýšené míře vyskytují, nebo že je tam dokonce míní Sdružení Krajina cíleně vysazovat. Tuto obavu přiživil ještě fakt, že součástí projektu přírodní učebny byl i takzvaný hadník. „Ráda bych ale upřesnila, že v Hliníkách žádné hady určitě vysazovat nemíníme. Hadník je zařízení, které slouží jako zimoviště nejen hadům, ale třeba i slepýšům, ještěrkám a mnoha druhům hmyzu, třeba stonožkám či stínkám. Nález zmije byla náhoda, k níž ale mohlo dojít při bagrování kdekoliv jinde v okolí, a lidé se skutečně nemají čeho obávat,“ vysvětlila Dagmar Papáčková.

Chránění bobři se na Křivém potoce usídlili už v roce 2013.
Silničáři musejí bourat, co bobři postavili

Ti obyvatelé, již se nálezu plaza nezalekli, hadník nakonec společnými silami vybudovali. Mimo to vznikla další tůňka i zimoviště pro žáby, čolky a další živočichy. Z lokality zmizelo také několik pytlů odpadků všeho druhu - na místě se totiž dříve nacházela skládka. „V současné době zbývá ještě vybudovat hmyzí hotel, jenž slouží jako ubytovna pro samotářské druhy hmyzu,“ dodala Dagmar Papáčková s tím, že pokračuje i umisťování informačních panelů, na nichž se návštěvníci dozvědí zajímavosti o lokalitě. Zhruba v polovině listopadu je pak v plánu slavnostní otevření přírodní učebny.
Realizaci projektu umožnila podpora z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Slavnostní předání a předvedení nové cisternové automobilové stříkačky bylo ve Svratce součástí oslav stého výročí republiky.
OBRAZEM: Svratečtí hasiči se dočkali nové stříkačky