Ačkoliv tento den oficiálně připadá až na úterý 2. listopadu, většina pozůstalých využila k úpravě hrobů volné dny. Na hřbitovech tak přibyly především tradiční „dušičkové“ věnce a věnečky a také kytice a svíčky.

Památka, která původně vychází ze staré keltské tradice, se v nynější formě připomíná od 10. století. Zvyklost spočívá v návštěvě hrobu zesnulých blízkých a rozžehnutí svíčky či položení květin na něj, což má symbolizovat víru ve věčný život.

Dušičky se slaví v celém křesťanském světě a přeneseně i v USA, kde je svátek zesnulých pojmenován jako All Hallow´s Day neboli Halloween. Ten patří v Americe mezi nejoblíbenější svátky. Děti převlečené za strašidla obcházejí domy a dostávají sladkosti. Typické svítící dýně připomínají keltský prapůvod tradice, jelikož tehdy sloužily ke svícení duším zemřelých vracejícím se ze záhrobí domu. Původní zůstává i datum – na rozdíl od Evropanů Američané, stejně jako kdysi Keltové, na své mrtvé vzpomínají v noci z 31. října na 1. listopadu.