„Loučení s prázdninami pořádáme každoročně. Je to vlastně i takové malé poděkování hasičům za jejich práci,“ vysvětlil jednatel Sboru dobrovolných hasičů Rokytno Miroslav Lukeš.

Prázdniny jsou nejen časem, kdy mají všichni školáci zasloužené volno, ale také dobou, po kterou se koná velký počet kulturních a společenských akcí. Nemalou část z nich organizují právě dobrovolní hasiči, kteří jsou často jedinými nositeli kultury v obci. „Kromě karnevalu a dětského dne organizujeme prakticky všechny akce o prázdninách. Jednou z těch nejúspěšnějších bývá každoročně Rokytenská harmonika. Pokaždé se ni ni přijde podívat okolo dvou set návštěvníků,“ připomenul Miroslav Lukeš.