Fascinujícím světem vědy dětské i dospělé návštěvníky provedlo fyzikální divadlo ÚdiF. A to prostřednictvím samoobslužných stanovišť, rukodělných dílen a komentovaných pokusů.

„Nepálil, ale oči jsem měla raději zavřené,“ usmála se dvanáctiletá Sára Pondělíčková poté, co si statečně při jednom z pokusů nechala na dlani zapálit oheň.

Zvoničku štěstí vyrábí tesařští učni spolu s mistrem výcviku.
Na novoměstském náměstí bude stát zvonička štěstí