„Z městské kasy budou do tohoto projektu vloženy dva miliony a dvě stě padesát tisíc korun,“ upřesnil bystřický starosta Karel Pačiska. Dodal, že pokud se potřebný finanční příspěvek města rozloží do tří let, nemělo by to bystřickou pokladnu zatížit o nic více, než běžné každoroční investice na obnovu a úpravu městské zeleně.

Veřejná zeleň, která by se v Bystřici měla během tří let dočkat obnovy, byla rozdělena celkem na sedmnáct lokalit. V této souvislosti dojde k likvidaci řady nemocných, starých a přerostlých stromů, které by mohly ohrozit lidi i majetek svým pádem. V této chvíli je již každý z nich odborně posouzen, přičemž ty nevyhovující budou vykáceny a vyměněny za nové dřeviny.

„Jedná se asi o deset procent veškeré městské zeleně,“ uvedl vedoucí bystřického odboru životního prostředí František Klimeš s tím, že se nebude jednat o malé sazenice, ale již o kmínky, které vyrostou a vytvoří korunu relativně rychle, během několika následujících let.

Po vyřízení nutných administrativních formalit spojených s přidělením dotačního titulu se uskuteční výběrové řízení, a to jak na dodavatele stavby, tak i na její dozor. „Harmonogram prací ještě nemáme, ale když všechno dobře půjde, mohlo by se s prvními pracemi začít ještě letos na podzim. Jako reálnější však vidím příští jaro,“ odhadl místostarosta Bystřice Josef Vojta. „Administrativa spojená s vyřizováním dotace bude ještě nějakou dobu trvat,“ dodal.

Stromy v Bystřici budou obměňovány tak, aby ani ve vzrostlém stavu nijak nepřekážely a také v sezoně nezpůsobovaly závažné zdravotní problémy alergikům, kterým vadí jejich pyl. „Jedná se o místní dřeviny, ale budou sázeny s ohledem na okolnosti. Ve městě přibude například asi sto padesát mladých lip, ale každá musí mít vymezeno svoje místo, aby ani poté, co vyroste, nikomu nepřekážela,“ doplnil Karel Pačiska s tím, že obyvatelé se rozhodně nemusejí obávat, že stromů a zelených lokalit v Bystřici ubude.

Přiznání státní dotace pro Bystřické znamená skutečnost, že komplexní projekt výměny zeleně, který ve městě plánovali tak jako tak, bude podstatně rychlejší.

Navíc peníze města, které jsou ročně vydávány na dendrologický průzkum dřevin rostoucích na území Bystřice, mohou být použity v rámci spoluúčasti na financování projektu.