Pikárecké tradiční tábořiště stojí na soukromém pozemku. SPJF si je dlouhodobě pronajímá. „Pořádáme tam každé léto tábory už skoro dvacet let," uvedl Přemysl Šimon, jenž akci organizuje. „Pomáhám s pořádáním našich akcí pro děti. Když mi byla nabídnuta možnost vést projekt na revitalizaci tábořiště, neváhal jsem," dodal.

Pomáhat budou i dobrovolníci a nadšenci, kteří jsou ochotni přispět svou zručností, pílí i dobrou náladou k obnovení zázemí pro další letní tábory i víkendové akce. Za osmnáct let existence hostilo tábořiště s jedinečnou atmosférou táborníků už stovky.

Na úpravách pikáreckého tábořiště se bude pracovat od 1. do 5. května. „Pro revitalizační práce máme složený tým. Kdyby se všechno nestihlo v termínu, máme druhý termín pro dokončení v záloze," vysvětlil Přemysl Šimon.

Prostředky na celkovou úpravu tradičního tábora u Pikárce se podařilo získat díky třem mladým členům SPJF. Ti se zapojili do Think Big – programu Nadace O2, který umožňuje mladým lidem uskutečnit vlastní projekt, když chtějí něco vytvořit či vylepšit ve svém okolí.

Cílem projektu „Tábořiště ožívá" bylo především předejít jeho zániku a zajistit, aby tábořiště po obnově i nadále sloužilo dětem, mládeži i dospělým. Nebude sloužit jen členům SPJF, i ostatní, kteří projeví zájem, si mohou tábor zapůjčit k uspořádání vlastních akcí, zejména pro děti a mládež.