„Smyslem tradičního Dne Charity je obdarovat veřejnost. Jako dárek jednotlivá zařízení připravila nabídku nahlédnutí do jejich prostor, která nejsou běžně přístupná všem,“ sdělila Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

V Bystřici nad Pernštejnem bude možné navštívit a prohlédnout si zázemí Charitní pečovatelské služby, která je terénní službou. Otevřen bude i místní klub Včela, určený seniorům a lidem se zdravotním postižením z Bystřice a okolí, a rovněž i Klub v 9, pečující o lidi s duševním onemocněním. Zájemci si tam budou moci nakoupit a prohlédnout výrobky z jejich dílen. Pro rodiče či prarodiče bude ke zhlédnutí připraveno i centrum pro rodiče s dětmi Kopretina a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah. Otevřeno bude i v denním stacionáři Rosa v ulici pod Pod Horou.

Houbaření v okolí Vojnova Městce.
Už rostou. Vysočina se stává rájem pro všechny houbaře

Žďár nad Sázavou nabídne den otevřených dveří devíti zařízení. Na Horní ulici č. 22 bude možné v dopoledních hodinách navštívit domácí hospicovou péči, dentrum prevence, pobočku osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnické centrum Kambala a centrum pro rodiče s dětmi Kopretina. Připraveny budou i prostory Klubu v 9 na Okružní ulici a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka na Nádražní. Vrchní sestra charitní ošetřovatelské služby bude k dispozici rovněž během dopoledne v kanceláři ve žďárské poliklinice.

Velké Meziříčí poskytne veřejnosti tradiční den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa a v zázemí osobní asistence na Čechově ulici. Součástí programu je i prodej výrobků uživatelů stacionáře a koncert hudební skupiny Žalozpěv. Otevřené dveře naleznou zájemci i v centru pro rodiče s dětmi Kopretina na Ostrůvku a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez.

Pro zájemce z řad rodičů žijících v okolí Radešínské Svratky a Radostína nad Oslavou bude otevřeno v pobočkách Kopretiny. „Den Charity je pro nás každoročním svátkem. Proto chci velmi poděkovat a popřát všem, kteří budou slavit s námi, aby každý jejich den přinesl důvod k oslavě. Děkujeme za vaši přízeň a podporu,“ vzkazuje všem Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

LENKA ŠUSTROVÁ