Investor stavby, jihlavské Ředitelství silnic a dálnic České republiky, už vybralo firmu, která se vybudování „kruháče“ ujme. Je jí stavební společnost Sovis z Hradce Králové.

„Jednatel této firmy se nám byl již na radnici představit, kromě samotné kruhové křižovatky bude totiž tato společnost zřejmě také stavět chodníky v její blízkosti, které budeme hradit my jako město,“ sdělila žďárská místostarostka a senátorka Dagmar Zvěřinová.

Stavební ruch by měl podle Zvěřinové na křižovatce ulic Jihlavská a Brněnská vypuknout ihned, jak jen to bude možné. Stavba by totiž měla být, pokud nenastanou žádné komplikace, dokončena na podzim letošního roku.

„Jednak má tato firma pak ještě nějaké své aktivity, a pak také říjen bývá často už hodně chladný, takže je určitě lepší, když bude stavba hotová, než začne mrznout,“ dodává Dagmar Zvěřinová s tím, že občané si na rizikovou a vytíženou křižovatku často stěžují. Přesné datum začátku budování „kruháče“ ale prozatím známé není.

V současné době se totiž projednávají dopravní omezení, které obyvatele okresního města v souvislosti s touto akcí mohou očekávat. „Až budou tyto záležitosti ohledně provozu vyjednány, může firma začít stavět. Podle mě by to mohlo být na přelomu června a července,“ míní Marie Tesařová, ředitelka Ředitelství silnic a dálnic v Jihlavě.

Vybudování kruhového objezdu na křižovatce silnic I/19 a II/353 podle Tesařové vyjde na částku pohybující se kolem dvaceti milionů korun. Právě kvůli změnám v rozpočtu, kdy byla částka určená na rekonstrukce vozovek dodatečně navýšena, se výstavba „kruháče“ oproti původním plánům zdržela.

Účast města: dva a půl milionu

Zatímco vznik kruhové křižovatky bude hrazen jihlavským Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, chodníky, veřejné osvětlení a případné úpravy veřejné zeleně v jejím nejbližším okolí bude hrazen z městského rozpočtu. „Jedná se o částku dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun,“ informoval nedávno žďárský starosta Jaromír Brychta.

V blízkosti kruhového objezdu by mělo v budoucnu vyrůst také obchodní centrum s množstvím obchodů. Pro tento účel již bylo nedávno zbouráno několik starých budov v Brněnské ulici.