„V současné době město zajistilo geotechnický průzkum přeložky silnice I/37 a zeměměřičské podklady,“ informovala vedoucí žďárského odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová.

„Domluva s Ředitelstvím silnic a dálnic je taková, že další potřebnou dokumentaci zajistí oni, a to včetně výkupu pozemků. Není však vyloučeno, že ve snaze urychlit realizaci stavby město nakonec zabezpečí ještě něco dalšího. To by však samozřejmě museli podpořit zastupitelé,“ sdělila Irena Škodová.

Ačkoliv se jedná o investici, která bude hrazena ze státních peněz, za zeměměřičské podklady už Žďárští zaplatili 492 tisíc korun a za geotechnický průzkum 25 tisíc.

A ty od státu s největší pravděpodobností zpět nedostanou. „S tím opravdu nepočítáme. Jsme však rádi, že plánování stavby obchvatu je v takovém stadiu, v jakém je, že se prostě něco posunulo dopředu,“ vyjádřila se žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Obyvatelé Žďáru, a to hlavně řidiči, se většinou staví za pokud možno rychlou stavbu komunikace, která je řadu let jenom na papíře. „Přes město se hlavně v odpoledních hodinách nedá projet už dnes, a když vezmeme v úvahu, že aut pořád přibývá, obchvat je jediné možné řešení,“ prohlásil František Dymák ze Žďáru nad Sázavou.

Větší zájem lidí o stavbu se však podle úředníků žďárské radnice dá očekávat v situaci, kdy se začne dít něco konkrétního. Obchvat na dalších dvacet až třicet let „Momentálně žádné negativní ohlasy nemáme, ale ještě nebylo započato s masivním výkupem pozemků a také se nejedná o zastavěnou oblast. Lidé však často reagují až ve chvíli, kdy přijedou stavební stroje,“ poznamenala Irena Škodová.

Obchvat, který by se měl začít stavět v roce 2015, má vyřešit dopravní situaci minimálně na dalších dvacet let. Kudy povede obchat?

----------------

Mapa obchvatu

--------------


Zvěřinová: Konečně se něco děje

Žďár nad Sázavou - V roce 2015 by se podle předpokladů mělo poprvé kopnout do země při stavbě léta plánovaného obchvatu Žďáru nad Sázavou. Že k tomu už skutečně dojde, v to doufá žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Jak dlouho se vůbec o obchvatu města hovoří? Pamětníci se zmiňují o desítkách let…

To je pravda, o obchvatu se začalo uvažovat už v sedmdesátých letech minulého století. Od té doby se však město podstatně rozrostlo.

Jaká je předpokládaná cena stavby?

To v současné době ještě není možné říct. Hodně hrubým odhadem tak 1,5 až 1,7 miliardy korun. Celé to bude platit stát, stejně jako vybere firmy, které obchvat Žďáru zhotoví.

Jak dlouho taková stavba může trvat?

Možná tři nebo čtyři roky. Záleží na tom, jak bude trasa obchvatu nakonec vypadat. Pokud na ní budou mosty a tunel, bude to samozřejmě trvat déle. Stavět se zřejmě bude po etapách. Stavební firmy jsou schopny pracovat dostatečně rychle, ale hodně záleží také na tom, jestli bude plynulé financování.

Současný plán obchvatu přesně znázorňuje trasu komunikace?

Přesné vyměření provede Ředitelství silnic a dálnic poté, co jim předáme zeměměřičské podklady, které budou zhotoveny do konce srpna, a také výsledky orientačního geotechnického průzkumu. Ten byl dokončen v červnu. Protože ještě neznáme naprosto přesné vyměření, v současné době máme tak trochu svázané ruce. Nemůžeme nic slíbit, nic prodat. A lidé chtějí vědět přesně, jestli obchvat skutečně zasáhne jejich pozemek, nebo třeba povede jen o pár metrů dál.

Žádosti o konkrétní informace jsou tedy na denním pořádku?

Na tom není nic divného. Obchvat má například zasáhnout i do zahrádkářské kolonie za Stalingradem, zahrádkáře tedy logicky zajímá, kterých pozemků se to dotkne. To však budeme vědět, až projektanti naplánují přesnou trasu obchvatu. Předpokládáme, že by to mohlo být příští rok.

Věříte tomu, že zaplacení podkladů za půl milionu z městské kasy přispěje k urychlení stavební akce?

Doufáme. Obchvat města chceme co nejdříve a jsme rádi, že se po dlouhých letech konečně začalo něco dít.