Obchvat uleví Velkému Meziříčí od tranzitní dopravy a zároveň pomůže řešit přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu dalších bloků elektrárny Dukovany.

Délka obchvatu je přibližně 3,3 km. „Konkrétně jde o severojižní propojení, které od jižního okraje Velkého Meziříčí vede přes řeku Oslavu a napojuje se na hotovou okružní křižovatku u dálnice D1, exit 146,” uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Obchvat za přibližně půl miliardy korun postaví Kraj Vysočina, financovat ho bude stát.

Ve Velkém Meziříčí se na jaře upravuje zeleň v Čechových a Riegrových sadech i na Příkopech.
V Meziříčí upravují zeleň, prokouknou Čechovy sady i začátek cyklostezky

Stavba by měla vzniknout přibližně do čtyř let. V současné době se řeší majetkoprávní záležitosti.

“Letos předpokládáme získání společného povolení na stavbu, přičemž město Velké Meziříčí už zajistilo územní rozhodnutí. Majetkoprávní příprava je v řešení, vykoupeno je asi osmdesát procent vlastníků,“ informoval vedoucí krajského oddělení investičního a správy komunikací Stanislav Juránek.

Mapa trasy obchvatu Velkého Meziříčí.Mapa trasy obchvatu Velkého Meziříčí.Zdroj: Kraj Vysočina

Významným stavebním objektem obchvatu bude pětipólový most přes řeku Oslavu v délce 232 metrů. V nejvyšším místě se klene osm metrů nad terénem.