„Například do školy k nám chodí 210 dětí a jen 60 z nich je místních. Dalších 150 přijíždí z okolních obcí, většina z nich autobusy, a přes silnici musí přecházet. Sice jsme nechali instalovat zpomalovací radar, ale ne všichni řidiči ho res-pektují," vyjádřil se starosta Osové Bítýšky Josef Mach. Dalším problémem je na průtahu obcí hluk a exhalace.

Už několik let

Podle Macha obec o obchvat usiluje už několik let, přičemž jedná s budoucím investorem stavby jihlavskou pobočkou Ředitelství silnic a dálnic České republiky. V Osové Bítýšce v současné době mění územní plán, který je potřeba pro pokračování územního řízení, jež bylo přerušeno.

„Věc ztroskotala na námitkách jednoho z obyvatel, takže jakmile bude dokončena změna územního plánu, může začít další projednávání. Předpokládám, že nyní se jednání už pohnou," doufá Josef Mach s tím, že ještě nemají vykoupeny veškeré pozemky pro změnu trasy silnice.

Přeložená „sedmatřicítka" se podle připravovaného projektu ve směru od Žďáru nestáčí ostře do obce, ale pokračuje dál po rozšířené stávající komunikaci ve směru k Vlkovu. Nově vystavěná část silnice pak za křížením se silnicí II/390 obchází obec. Za ní pak ještě nová I/37 „vyrovnává" dvě stávající nebezpečné zatáčky, aby dál pokračovala ve své původní trase na Bíteš.

Místní komunikace

Celková délka obchvatu činí necelé tři kilometry. Opuštěná část silnice má podle záměru sloužit i jako místní nebo účelová komunikace. Polní cesty, kterých se výstavba obchvatu dotkne, nahradí nové tak, aby byl zachován přístup na všechny pozemky.

Důležitým stavebním objektem se podle plánů stane i podchod pro pěší, necelých čtyřicet metrů od křižovatky ve směru na Křižanov. Pro bezpečné převedení chodců z obce k železniční zastávce bude sloužit chodník procházející podchodem. „V záměru jsou i předběžně spočítané náklady v cenové úrovni roku 2013, což je asi 236 milionů korun," řekla k projektu ředitelka Ředitelství silnic a dálnic Jihlava Marie Tesařová „Otázkou samozřejmě je, jak se budou ceny vyvíjet dál. Co se týče doby předpokládané realizace projektu, aktuálně to vidím na roky 2017 až 2019. To ale samozřejmě záleží i na tom, jak rychle budou postupovat další kroky týkající se projektu," vyjádřila se Marie Tesařová.

Bítýšským by podle starosty Macha stačilo vybudovat třeba jenom první část obchvatu. Tu, která se bezprostředně dotýká obce, respektive vytěsnění tranzitní dopravy z ní. „Jde o rozšíření odhadem tři sta metrů dlouhé stávající komunikace a vybudovaní asi sedmi stovek metrů nové silnice. Tím by byla odvedena doprava mimo obec, o což nám od začátku šlo nejvíce. Investor ale hodlá dopravní situaci území vyřešit komplexně, když už se v místě bude angažovat, tedy odstranit všechny dopravní závady," vysvětlil Josef Mach.

Projekt obchvatu ale nelze rozdělit. „Bude se projednávat a schvalovat jako jeden celek, nikoliv po částech," dodala Tesařová.

Nové vytyčení části silnice I/37, která zasáhne kromě Osové Bítýšky i katastry její místní části Osové a sousedního Vlkova, byla navržena i s ohledem na plánovanou trasu vysokorychlostní železniční trati.