„Na obchvat s celkovými výdaji 350 milionů korun jsme získali příslib evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 270 milionů korun, což realizaci investiční akce uspíšilo. Pokud vše bude probíhat podle našich plánů, měla by být stavba předána do předčasného užívání na přelomu října a listopadu příštího roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Stavba přeložky krajské silnice je podle zástupců kraje specifická svým vedením téměř ideálním terénem. Momentálně je podle Jana Hyliše, vysočinského radního pro oblast dopravy, nová trasa obchvatu kompletně odhumusována a střídavě jsou aplikovány tři metody zásadně zlepšující vlastnosti násypů. Stav podloží obchvatu je velice proměnný a na několika stovkách metrů stavbaři využívají například kamenité násypy, vápnění nebo zakládání geobuněk, které stabilizují terén ohrožovaný vodní erozí.

Jediným letošním dopravním omezením, které si stavba obchvatu vyžádá, bude srpnové uzavření silnice III/35311 z Nového Veselí do Březí nad Oslavou, a to právě kvůli výstavbě okružní křižovatky, přičemž objížďka do Březí povede přes Bohdalov a Pokojov. Omezení na stávající silnici II/353 jsou avizována až v příštím roce, kdy na ni bude napojen nový obchvat.