V tom jim je oznámen začátek správního řízení ve věci žádosti SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) o stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora. Žádost byla podána vzápětí po tom, co bylo soudně zrušeno rozhodnutí ministra životního prostředí ve věci platnosti průzkumných území pro geologické práce při vyhledávání místa úložiště v lokalitách Horka a Kraví hora. Platnost všech průzkumných území vypršela s koncem roku 2016, aniž by SÚRAO uskutečnila naplánované geologické práce. Postup při stanovení průzkumného území navíc nebyl podle zákona, a proto je soud zrušil.

„SÚRAO vzápětí podalo prostřednictvím podniku DIAMO žádost o průzkumné území na roky 2018 až 2025, ve které jsou zahrnuty i geologické práce, jako jsou vrty do hloubky tisíc metrů a další. Prakticky je tedy o průzkumné území žádáno až do vyhlášení dvou kandidátních lokalit v roce 2025. Žádost je nyní podána jen pro Kraví horu, měla by být podána také pro lokalitu Dukovany nazývanou EDU-západ,“ upozornil jednatel spolku Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk s tím, že obce dostaly 15 dní na zaslání svých stanovisek, což je do 13. března.

Nové průzkumné území je navíc větší, namísto původních 17 kilometrů čtverečních má nyní 27,65 kilometru a jsou v něm zahrnuty i další obce. „Občané o tom nejsou informováni a starostové to většinou berou na lehkou váhu. A nelze se jim tentokrát divit. Ministerstvo poslalo pouze jednoduchý dopis, suché oznámení,“ sdělil Martin Schenk.

Kraví hora je tak zpátky ve hře. Zatím jen ona. „Bez toho, aby obce měly k dispozici podrobné materiály, byly požádány, aby se vyjádřily k tomu, jestli chtějí, či nechtějí průzkumné území. Důležité je, aby se vše projednalo v zastupitelstvech, aby si obce vyžádaly dokumentace a byly informovány, jak dopadly průzkumné práce z let 2016-2017. Nyní mají poslední možnost se k procesu vyhledávání hlubinného úložiště vyjádřit. Stále neexistuje zákon, který by jim v dalších fázích procesu tuto možnost dal,“ dodal Schenk.