„Kromě nejvyššího titulu zástupci vyhlašovatelů předali dalších patnáct ocenění, diplomů a čestných uznání,“ informovala Kateřina Kadlecová z odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě.

Další ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010

Modrá stuha za společenský život – Modlíkov (HB), Bílá stuha za činnost mládeže – Křižánky (ZR), Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Bory (ZR), Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Police (TR), Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou vybavenost) – Jiratice (TR), Diplom za vzorné vedení kroniky – Římov (TR), Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Vysoké Studnice (JI), Diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic – Blažkov (ZR), Diplom za příkladnou péči o historické památky – Častohostice (TR), Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze strukturálních fondů – Vilémovice (HB) za rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím, Čestné uznání za ekologickou výchovu – Domamil (TR), Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce – Slavíkov (HB), Čestné uznání za příkladný rozvoj obce – Nová Buková (PE), Čestné uznání za péči o veřejná prostranství – Štěpkov (TR), Čestné uznání za práci s dětmi a mládeží – Květinov (HB).
Zdroj: KÚ kraje Vysočina